System Zamówień Publicznych
Home Poczta Logowanie administratora   
Dane adresowe
Przetargi
Nieograniczone Ograniczone Negocjacje z ogłosz.
Wyniki postępowań
Planowane zamówienia
Pliki specyfikacji
Ogłoszenia
Pomoc
PLIKI DO POBRANIA
Specyfikacja na wykonanie ogrodzenia  ....pobierz....
SIWZ na wykonanie ogrodzenia  ....pobierz....
SIWZ na roboty budowlane wykończeniowe budynku garażowego w Surmaczówce  ....pobierz....
SIWZ - projekt kanalizacji sanitarnej  ....pobierz....
SIWZ na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w budynku gimnazjum  ....pobierz....
SIWZ-kredyt 2007  ....pobierz....
Specyfikacja na Oświetlenie drogowe w miejscowości Harta - Etap IV  ....pobierz....
SIWZ-materiały szewne  ....pobierz....
zakładka pliki specyfikacji  ....pobierz....
SIWZ -Środki dezynfekcyjne  ....pobierz....
SIWZ-Okresowe przeglądy konserwacyjno - serwisowe  ....pobierz....
SIWZ - kardiostymulatory  ....pobierz....
SIWZ - kardiostymulatory  ....pobierz....
SIWZ - Dostawy endoprotez cementowych i bezcementowych stawu biodrowego i kolanowego  ....pobierz....
Brak tytułu  ....pobierz....
SIWZ SPRZATANIE 07 r.  ....pobierz....
SIWZ -L e k i (pliki znajdują sie w formacie zip)  ....pobierz....
SIWZ Przebudowa Ośrodka Zdrowia  ....pobierz....
ogłoszenie  ....pobierz....
Brak tytułu  ....pobierz....
Specyfikacja na Odbudowa dróg gminnych nr 108331R oraz nr 664 w miejscowości Pawłokoma  ....pobierz....
SIWZ remont drogi gminnej w Siemuszowej  ....pobierz....
SIWZ - DOSTAWA AMBULANSÓW 2008r  ....pobierz....
SIWZ - Płyny infuzyjne 08r  ....pobierz....
Streszczenie ZP-21, Odrzucenia - pisma  ....pobierz....
SIWZ Sprzątanie 2008r.  ....pobierz....
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 87/2008  ....pobierz....
SIWZ - Dostawa artykułów gospodarczych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku  ....pobierz....
Ogloszenie o wyniku postępowania  ....pobierz....
SIWZ-urzadzenie do ciągłych terapii nerozastępczych  ....pobierz....
SIWZ - Leki 09r  ....pobierz....
SIWZ - Leki 09r  ....pobierz....
SIWZ -Sprzęt med.jed.uż.Hemod. 09r  ....pobierz....
Ogłoszenie o wyniku postepowania  ....pobierz....
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty , przetarg nr 92/2009  ....pobierz....
SIWZ -protezy i stabilizatory 09r  ....pobierz....
specyfikacja oświetlenie Czystogarb  ....pobierz....
SIWZ - Sprzęt medyczny jednorazowego uzytku  ....pobierz....
SIWZ - Detaliczne dostawy paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych  ....pobierz....
SIWZ-materiały zużywalne do drukarek,fax,kopiarek  ....pobierz....
SIWZ- lek Actilyse  ....pobierz....
SIWZ - materiały szewne  ....pobierz....
SIWZ- środki dezynfekcyjne 2010 r  ....pobierz....
SIWZ - LEKI 2010 r  ....pobierz....
Specyfikacja 99/2010  ....pobierz....
SIWZ-Przeglądy budynków 2010r  ....pobierz....
Specyfikacja 104/2010  ....pobierz....
SIWZ-Wykonanie remontu w oddziałach: Kardiologii i Ortopedyczno - Urazowym  ....pobierz....
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 103/2010  ....pobierz....
SIWZ Wyposażenie placu zabaw  ....pobierz....
SIWZ-TERMOMODERNIZACJA 2010  ....pobierz....
SIWZ - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego  ....pobierz....
SIWZ -aparat USG NEUROLOGIA  ....pobierz....
SIWZ - RTG z ramieniem C dla Bloku Operac.Ortop.  ....pobierz....
SIWZ- Wyonanie prac projektowych  ....pobierz....
SIWZ - Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  ....pobierz....
SIWZ - Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Kuchnii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  ....pobierz....
SIWZ-mikroskop operacyjny na statywie jezdnym  ....pobierz....
SIWZ- Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich  ....pobierz....
siwz 1_ORG_2012  ....pobierz....
SIWZ wraz ze zmianami  ....pobierz....
SIWZ rozbudowa szkoły w Szczawnem  ....pobierz....
SIWZ - Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku  ....pobierz....
zmiana SIWZ Edukacja  ....pobierz....
siwz 4 SM 2013  ....pobierz....